Klimaatadaptatie

In de stad, handelingsperspectief voor gemeenten.

Het bundelen van de kennis en ideeën rondom klimaatadaptatie in de stad om gemeenten en provincies handelingsperspectief te kunnen bieden.

Klimaatadaptatie

klimaatadaptatie_color.svg

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda van verschillende organisaties, ook op die van Koninklijke NLingenieurs.

Het programma klimaatadaptatie richt zich op de uitdagingen die Nederland ziet op het vlak van omgaan met water, droogte en hitte. Het programma bij Koninklijke NLingenieurs voorziet gemeenten en provincies van een handelingsperspectief op deze uitdagingen en wordt gemanaged door een programmamanager en ondersteund door brancheambassadeurs.