Mobiliteit

Stadstaat Nederland in 2030 – 2050

Een mobiliteitsoplossing formuleren voor de schaal van Nederland als Stadsstaat in plaats van land met verschillende steden

Mobiliteit

mobiliteit_color-v3.svg

Mobiliteit

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, moet de ingenieursbranche de mogelijkheden die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden benutten.

Koninklijke NLingenieurs richt daarom in het najaar van 2018 een programma gericht op mobiliteit in. Het programma wordt gemanaged door een programmamanager en ondersteund door brancheambassadeurs. Binnenkort vermelden de namen van de programmamanager en brancheambassadeurs.