De voorzitter van het bestuur

Juni 2018: bestuursvoorzitter Johan van Elzen heeft op 12 juni 2018 de voorzittershamer neergelegd. Dat heeft hij op eigen aangegeven gedaan. Johan gaat zich komende jaren meer richten op zijn functie van adjunct directeur voor de Start Foundation. Na jaren in het bedrijfsleven werkzaam en actief te zijn geweest, wordt hij nu actiever op een functie in het sociale domein. Johan: ‘er staan nog zoveel mensen langs de zijlijn van de arbeidsmarkt, ik wil voor en namens de Start Foundation uitzoeken hoe we deze mensen kunnen helpen’. Een mooie en nodige taak waarbij NLingenieurs haar oud-voorzitter veel successen mee toewenst.

Een nieuwe voorzitter is nog niet bekend. Dit betekent dat gedurende de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, vicevoorzitter Mark Phelig (Fugro) het stokje van Johan overneemt.

 

Traject zoektocht nieuwe bestuursvoorzitter

Januari 2018: het bestuur vergadert over de te nemen stappen in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Er wordt een profiel voor de voorzittersfunctie opgesteld. Er wordt besloten om aan de hand van dit profiel de vacature op te laten nemen in het Nationaal Register. Het Nationaal Register is een organisatie gespecialiseerd in het selecteren van getalenteerde kandidaten voor verschillende bestuursfuncties. Van commissaris tot toezichthouder en van boardroomadviseur tot bestuursvoorzitter. 

Naast opname in het Register, besluit het bestuur ook om de selectie van geschikte kandidate voor de bestuursfunctie door het Nationaal Register te laten doen.

April 2018: De selectie door het Nationaal Register levert een 4-tal potentieel geschikte kandidaten op. Daarnaast zijn er potentieel geschikte kandidaten binnen de branche zelf gevonden. Voor zover deze kandidaten geïnteresseerd zijn in de bestuursvoorzittersfunctie van NLingenieurs, worden er met hen de komende weken gesprekken ingepland.

Mei 2018: Directie en bestuur van NLingenieurs besluiten dat vicevoorzitter Mark Phelig tijdelijk de voorzittershamer tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2018 van Johan van den Elzen overneemt. De gesprekken met de potentieel geschikte kandidaten gaan verder. Er is nog geen zicht op wanneer directie en bestuur verwachten aan te kunnen kondigen dat er een nieuwe bestuursvoorzitter is aangesteld.