Eén van de paradepaardjes van Scholen van Morgen is de gloednieuwe scholencampus van Peer. Het is het derde grootste project van een grootschalig programma van de Vlaamse Gemeenschap met als doel 165 scholen in Vlaanderen te vernieuwen. De campus Panhoven heeft een omvang van ca 18.500 m² en omvat een secundaire school (Agnetendal), een basisschool, een internaat en een sportcomplex en cafetaria. Het groene middengebied is openbaar toegankelijk, wat een meerwaarde voor de stad Peer betekent. De sporthal wordt immers ook door de stad gebruikt. De constructieve ontwerpprincipes zijn voor de vier gebouwen dezelfde, de uitwerking er van varieert echter per gebouw. • Eenvoudige, heldere structuur • Integratie tussen structuur en technieken • Maximale flexibiliteit van de indeling Bij Agnetendal is er gekozen om te werken met vlakke vloerplaten en kolommen op een vast raster. Zo kunnen diverse grote leslokalen optimaal worden ingepast. Bovendien vormt de vlakke vloerplaat geen obstakel voor de binnenmuren, de vele leidingen en technieken. Bij de basisschool en het internaat bestaat de constructie uit vaste draaglijnen, opgebouwd uit betonnen kolommen en balken of dragend kalkzandsteenmetselwerk. De overspanningen worden gemaakt met voorgespannen welfsels. Ook hier is een vrije indeling van de klaslokalen of kamers mogelijk. Het sportcomplex heeft, gezien zijn functie, een ander constructief karakter dan de schoolgebouwen of het internaat. De sporthal is gedeeltelijk ingegraven om de ruimtelijke impact te beperken. Door de diepte te beperken tot zo’n 3,5 meter is de bouwput gerealiseerd kunnen worden met een open bemaling. De betonnen kelder draagt direct met betonnen funderingszolen op de goede zandgrond. Boven het maaiveld werd een meer traditionele sporthal gemaakt met stalen kolommen en gelamineerde houten liggers. Deze liggers overspannen de circa 30 meter vrije ruimte en worden opgelegd op een stalen spant boven de tribune. De gelamineerde houten liggers dragen de stalen dakplaten. Deze werden ter verbetering van de zaalakoestiek geperforeerd uitgevoerd. Bij dit project is er sprake van gemengd gebruik. Daarenboven worden zowel het groene middengebied als het sportcomplex met cafetaria niet alleen door de school zelf gebruikt, maar tevens ook door de stad. Ondanks de verschillende typologieën en eisenpakketten van de gebouwen in het project, is er gezocht naar eenheid in ontwerp, gebruik van materialen en bouwmethodieken om tot een heldere constructieprincipes te komen doorheen het hele project. Voor dit ontwerp hebben onder andere de volgende aspecten een rol gespeeld bij de gemaakte keuzes: – vrij verloop van kanalen en leidingen onder de vloeren zonder hindernissen – door een intelligente keuze van de ontwerpbelastingen zijn de gebouwen ook in toekomst eenvoudig vrij indeelbaar. Een gelijkaardige diversiteit aan typologieën zijn wij ook terug in het Citygate project en ook hier zal het belangrijk zijn om tot een heldere ontwerpprincipes te komen doorheen het totale project. Steeds zonder afbreuk te doen aan de specifieke eisen van de verschillende functies. De scholencampus Panhoven in opdracht van Scholen van Morgen is een allesomvattende DBFM-opdracht. De totale aannemingssom omvat eveneens de eerste uitrusting en de onderhoudskost van de komende 30 jaar.